אם התינוק גנים באמת עובדים: אין כל מושג כזה גן דומיננטי

Home / אם התינוק גנים באמת עובדים: אין כל מושג כזה גן דומיננטי

המלץ על עמוד עמוד תגובות הדפס מאמרשתף מאמר הגיע ב-Facebook1שתף מאמר הגיע בטוויטרשתף קישור זה ב-Linkedinשתף מאמר הגיע ב-Deliciousשתף מאמר זה הזמן המתארת את Diggשתף עמוד הגיע על אודות Redditשתף לינק הגיע אודות PinterestExpert מחבר Widi M. Tchala
ומאז מנדל 1855-56; הגנטיקה מוכיחה שגנים יכולים להשתלט זה המתארת את זה הזמן. הגיע התבסס אודות סוג ניתוח גנטי מעולה בלבד. לינק זה היגויני אומר שרק תהליך כירורגי גנטי כמותי מסוגל להציג את אותה המציאות בפועל מאחורי אינטראקציה של גנים. אנזימים שנושאים מעשים גנים הן לא עוסקים והיה אם בעל איכות. בסקטור זאת, אנזימים עובדים מההבטים כמותית והתוצאות דקורטיבים שלא דבר שכזה גן דומיננטי אם רצסיבי.

גנים שולטים בביטוי בקרב יכולות ביולוגיות המופיעות של כאלו כפנוטיפים בידי פעילותם על ידי אנזימים, חלבונים מחזיקים מאפיינים קטליטיות. באפשרותכם לתמלל גנים לסוגים שונים של RNA (העברה של RNA או tRNA, RNA שליח או שמא mRNA, RNA ריבוזומלי או גם rRNA, ו-RNA מווסת בזול נחקר). גנים השולטים בפנוטיפים ישירות הינם גנים על ידי ארגון שמתועתקים בסיסי ל-mRNA המאפיינים את אותה התוכניות על ידי חלבונים (חלקם הם פשוט חלבונים מבניים, שונים הם אנזימים ונתח נפרד הורמונים דוגמת אינסולין ידוע) המסונתזים בחלל ריבוזומים.

במקרים הפשוטים עד מאוד, כל כך אנזים שנוצר כך באמצעות סינתזת חלבון מזרז תגובה כימית באמצעות הפיכת כמות ספציפית אצל מולקולת מקור (הסובסטרט) לכמות מיוחדת של מולקולה חדשה ששמו מוצר התגובה. אז לפעולת אנזים קיים וכדלקמן היבט מובחר (סוג המצע שהיא מתעסק עליו ו/או סגנון המוצר שהיא מייצר) מכיל היבט כמותי (כמות הסובסטרט של מסוגלת להעצים ו/או כמות התוצר שהיא רשאית לשנות). ליצר). מסיבות מסוימות, גנטיקאים מתייחסים מזמן לזמן קרובות לא מורכב להיבט האיכותי בידי מהות האנזים ובו זמנית את אותו פעולת הגנים, מתעלמים מההיבט הכמותי בידי האנזים או שמא פעולת מוסתר שתמיד קיימת. העיקרון על ידי גן השולט בגן אחר זה מהפרשנות החלקית הזה על ידי מהות גנים הנובעת מפעולת האנזים. אם וכאשר מבצעים את הרכישה בחשבון את אותם טיב התוצר על ידי איכות אנזים, שכוללת אוטומטית אחר ההיבט האיכותי, אם כן חד ששום גן אינם יוכל לשלוט באחר שאמור להיות רצסיבי.

בואו נסתכל המתארת את תפועות הלוואי של מוצפן האמיתית מאחורי עיצוב הזרע בידי אפונה שנחקר על ידי מנדל (1822-1884), אבי הגנטיקה. יש את שני אללים, שכזה Y1 מייצר נניח יחידה בקרב פיגמנט צהוב, והשני Y0 אינן מייצר יחידה בקרב פיגמנט צהוב. יש את שני הומוזיגוטים Y1Y1 ו-Y0Y0, ההתחלתי עם זרעים צהובים מחמת הפיגמנט שסונתז והאחרון שיש להן זרעים ידידותיים לסביבה שכן כשיקרה בחלק מהצמחים אינן מיועד פיגמנט (מלבד ירוק) האיבר (כאן הזרע בקרב האפונה) ירוק גרידא דוגמת העלים. בדגנים הזרע הלא צבעוני יהיה לבן מפאת העמילן הלבן שהיא יחד עם. בין השנים Pea, צבע הבחירה של ה המחדל הנו ירוק. אם איבר התפתח מוכרחה להיצבע אחר, על גביו להפיק תעסוקה נוספת: סינתזה בידי הפיגמנט הראוי, הפיגמנט הצהוב כאשר מדובר הגיע.

להומוזיגוטה 1 נמצא הגנוטיפ Y1Y1 (עשוי מ-2 אללים) מוכרת 2 יחידות (1+1, כל אחת מכול אלל) אצל פיגמנט צהוב וישנו לאותו אחד פנוטיפ שהוא זרעים צהובים ברמה גבוהה וזרעים צהובים מרוכזים כמותית.

להומוזיגוט 2 הגנוטיפ Y0Y0 מייצר אפס יחידה על ידי פיגמנט צהוב ובא בחשבון לאותו אחד פנוטיפ שהיא ואלה זרעים מאושרים על ידי משרד לאיכות הסביבה מנוסים כולל כמותיים.

להטרוזיגוט הגנוטיפ Y1Y0 יוצר יחידה זכוכית (1+0) של פיגמנט צהוב ובא בחשבון לאותו אחד פנוטיפ שהוא זרעים צהובים משובחת וזרעים צהובים כמותיים (לא אינטנסיביים), שונים מידי כמותית מזו של ההומוזיגוט1 ומסיבה זו לא קיימת דומיננטיות מסויימת. 2 שנים מעורבב לעיל.


זה כל הזמן שכאשר כל אחד חוצה את אותם נלווה ההומוזיגוטים (Y1Y1 ו-Y0Y0) החברה שלך משיג הטרוזיגוט Y1Y0 שיש להן זרעים צהובים הינו בגלל איכות אלל Y1 כזו. אם וכאשר תסתכל קל בדבר הצבע הצהוב תגיד שגם להומוזיגוט Y1Y1 בא עם להטרוזיגוט Y1Y0 קיים את פנוטיפ (זרעים צהובים) על כן נראה שהאלל Y1 דומיננטי הכול על האלל Y0. אולם זה הזמן פשוט פרשנות חלקית בקרב הפרקטיקה. דבר זה דעתך הכול על איכות הפיגמנט הצהוב המסונתז שלכל זמן, האם זה אינן ייחשב לחינם? על מה ? בכל הפרשנות מרמז בבירור שההטרוזיגוט אינן אחיד כל לאף אחד מהוריו. הפנוטיפ המקיף נמצא מכיוון האלו אצל המבוגרים.

מהנתונים לעיל יש הרבה ש-1+1 = 2 שונה מ-1+0 =1 ומשום כך להטרוזיגוט אין פנוטיפ הגדיר להומוזיגוט הזרע הצהוב. והן 1 + 0 = 1 לא ללא הפסקה ש-1 מבין ב-0. זה הזמן קונבנציונלי לא אפשרי להדגיש זה. אוקי, אז אין דומיננטיות בביטוי הפנוטיפ אצל Y1Y0 ההיברידית.

בדרך כלל 1910 השבדי נילסון אהלה השתמש בהשפעה הכמותית הנ”ל בידי נסיון גנים במטרה להסביר את כל ה-iתורשה בידי עיצוב זרעי חיטה עשוי בשניים עד הרגע שלוש גנים (loci) ונחשב כתכונה כמותית באתר תכונה טובה שכן צבע נחשב עד אם כן. היא בעצם הניח בפעם הראשונה ששני לוקוסים בעלויות אלל פעיל וגם הן לא פעיל השולטים באותה תכונה (צבע הזרע) יש להם זכאות להגדיר מאיזו סיבה אם וכאשר חוצים שני זני חיטה, האחד בעלות זרעים בעלי גוון אדום והשני בנות זרעים לבנים, מוביל. להכלאה שיש להן זרעים ורודים ולדור F2 בעלויות 5 פנוטיפים ייחודיים. לשני האללים הפעילים (כל אחד מלוקוס אחד) מותקן את אותה השקעה של ייצור בידי יחידה בקרב פיגמנט אדום. ב-F2, הפנוטיפים מדורגים בהדרגה מ-4 מבני (הזן האדום) בקרב פיגמנטים בצבע אדום ל-3, 2 (זרעים ורודים), 1 ו-0 בנייני (הזן הלבן).

אולם האם בלבד גנים עוסקים במטרה לבטא את אותה הפנוטיפים על ידי מאפיינים מעולות, נראה שלא קיימים פירוש לזה, ידוע שעד היום. אנזימים הם העושים, העושים שימוש על ידי הפעילויות הביולוגיות. תמלול הקלטות שלהם הנו וגם ברמה גבוהה מורכב כמותית. עם לוקוסים אללים ייחודיים מוכרחים להביא שיש להם את אותה דרך התנהלות בעלת רמה אילו מה חייבים לבחור ייחודיים בהשפעות הכמותיות זה או אחר. כאשר אנחנו בעלי מקצוע על אודות את הדבר מצע, הם עשויים לשכור יכולים די לשדרג את הדבר לכמות המצופה על ידי החפץ או המוצר. בדרך כלל, כשקיים פשוט משני אללים בענף נתון, לאחד קיים השפעות חיובית הכול על שמורכב ומסוגל להפוך אותו לא פחות מ ליחידה מהתוצר, וכל זה האלל הפעיל. לאלל נוסף שאינה פעיל אין כלל תוצאות אודות שמורכב על כן לא מייצר טיב אצל המוצר.


אם וכאשר ללוקוס מתופעל שנתיים משני אללים לאחד עלולה להביא אפקט אפסית ואחרים בעיה שנגרמת על ידי מרשימות מתחלפות . אין שום נלווה אללים באותו לוקוס שיכולים להיות מחזיקים אותה אפקט אך ורק ועדיין לקחת מזוהים כאללים מיוחדים בתקופת ההשפעות הספציפיות ספציפי.

מכיוון שגנים מנקים בידי אנזימים שפועלים תמיד בידי הפיכת מצעים למוצרים באיזה אופן שכמות מיוחדת אצל תוצר (אפסי אם חיובי) נוצרת בשל מאנזים אם איכות גן, מידי פנוטיפ יוכל להיחשף לידי שהוא סמל כמותי, ללא מיזוג לאופי התכונה. (איכותי או אולי כמותי) הגיע נוגע. אין עניין זה פנוטיפ מעולה בלבד. https://www.nachshons.org.il/ תכונה טבעית נשלטת על ידי לוקוס כזו בעצמו יהיה באפשרותכם לפנות לה תכונה בעלת איכות אלו מ אין כל זה הזמן מציין שוב ושוב שהפנוטיפים שלה הינם בעלי וותק בלבד. מהות אנזים/גנים היא בעצם תעסוקה כמותית! הגיע כל הזמן עוסק בהפיכת כמויות מסוימות בידי מולקולות מרכז או לחילופין מצעים לכמויות מסוימות בקרב מולקולות אם כלים טריים. בדיוק למשל בפעולת תוכנת מחשב נייח, לוקוס אלו שיש להן משני אללים עוקב אחר עקרון 1 או גם 0. הפעולה על ידי אלל עם השפעה חיובית מהווה 1 ועבור האלל הלא פעיל הינה 0.

היות ונראה שאסור דומיננטיות מצד גנים, בניגוד לחלוטין על שום מה שנאמר וחשבו ועד ל כזה, איזה שינויים בגנטיקה מעתה ואילך?

אין שום דבר עוד ועוד חוץ להחליף אלל דומיננטי כביכול באלל שיש לו השפעות חיובית ורצסיבי כביכול באלל עם השפעה אפס או גם אפסי. כאשר מדובר כזה, להטרוזיגוט שמקורו בחציית נוסף הומוזיגוטים יחודיים ישמש פנוטיפ עצמאית, אינם אחד מהוריו. הגיע רק קרוב יותר למה שקורה האם כך במקום נתון. הדומיננטיות הינה קל פרשנות שגויה אצל הפרקטיקה. המדע יוכל להיות חד ומדויק, לא? נו אז אנו רוצים בדיקות כמותיות כדי להעריך באופן מדויקת יותר את כל ההשפעות בקרב גנים בדבר תכנונים, אוכלוסיות ומינים.