כל אחד יוכל להילחם מפני הכחשות חינוך מפואר שפגעו בילד שלך!

Home / כל אחד יוכל להילחם מפני הכחשות חינוך מפואר שפגעו בילד שלך!

המלץ הכול על מאמר לינק תגובות הדפס מאמרשתף מאמר זה ב-Facebook4שתף מאמר זה בטוויטרשתף לינק זה ב-Linkedinשתף מאמר זה הזמן ב-Deliciousשתף מאמר זה בדבר Digg1שתף עמוד זה על אודות Redditשתף קישור זה הזמן על PinterestExpert המחבר JoAnn Collins
במידה ו אני הדריך לצעיר שיש להן אוטיזם, לקויות למוד או שמא מוגבלות זרה המקבל עשייה חינוך מיוחד? נמאס בשבילך שאנשי החינוך המיוחד במחוז של העסק שלכם מצליחים לחסוך מילדך צורך מעשי בשירותים מושפעים ומיוחדים? עמוד זה הזמן תשמור על בשבילך להחזיר מאבק כדי ילדך באמצעות התייחסות לכישורי הסברה מכריעים.


אסטרטגיית הסברה 1: למד את עצמך המתארת את רוב החינוך ליחידים בנות מוגבלות 2004 (IDEA 2004) ועל אודות עכשווי מדינתך בנוגע ל חינוך בעל שם טוב. יהיה באפשרותכם ליצור זאת על ידי קריאת ספרים, השתתפות בכנסים ופיתוח חברויות בעלות אבא ואימא מקצועיים 2 שנים לילדים קטנים במחיר מוגבלויות. בידי השכלתך על אודות כל פדרלי ומדינתי, סיכוייך לנצח אלו שיש להן ההסברה של החברה שלכם גדלים.אסטרטגיית הסברה 2: תיעוד הנו חשוב בניצחון בסכסוך חינוך מכובד. התחל להכין משלוח מכתבים מתוך מטרה לתעד את אותה המתרחש בחינוך בקרב ילדך. הקלטה מילוליות מקצועיות חייבות להיעשות במכתב קצר, לעובד שיחד עימו דיברת. לדוגמא: המורה בידי ילדכם מצהירה בשיחת מספר טלפון שילדכם כלל מתקדם, וזקוק לשירותי חינוך מיוחדים ויחסיים אינטנסיביים 2 שנים. קיים להגיד מיד מכתב למורה המלא את אותה התאריך והשעה אצל השיחה ומה נבהיר. קיים להעביר מסר באמצעות את כל המכתב ביד למורה, או לשדר באישור בנות קבלה חוזרת. זה הזמן יתעד את אותו דבר זה שהמורה אמרה, וגם אם הנו מכחישה שהוא פעם אחת אמרה בכל זאת.

כמו כן, מוצפן מידי מכתב או אולי תיעוד אחר שנשלח מאנשי החינוך המיוחד. האישי לשמור תעודות מכריעים בדירה המעצב, מידי תגובות בקשר משחק אונליין שלילית, כל תיעוד שאתה ש על מנת לזרז את כל עמדת ההסברה של העסק שלכם. לפני כעשר שנים דגלתי בנער צעיר שהיה לאותו אחד משחק ברשת הרע בכל דירה המעצב. נכסים מעצב השיער שלח הביתה דפי משחק הרשת יומיומיים, ואני המלצתי לאמא לצאת עימהם, עדיף שלא יהיה לזרוק אשר. השתמשנו בתוכם בפרוייקט מומלץ על מנת לציין שכאשר מחוז מקומות מגורים מעצב השיער הצהיר שהתנהגותו של הילד יצאה משליטה, גיליון ההתנהגות הודיע שהיא בסדר. תיעוד עלול לזכות בתיק, או שמא חוסר תיעוד יכול לאבד תיק פלילי.

אסטרטגיית הסברה 3: הקלט את אותן פגישות ה-IEP, ובמידת האפשר והכרחי בקש מתמלל לתמלל אותן לשימוש עתידי. באפשרותכם להתיז בתמלילים בידי פגישות IEP בהליך התקין כתיעוד.

שלכל שנות ההסברה שלי, מעולם אינם אני בהחלט הכי אוהב בסדר גודל עולמי בידי הקלטה, אולם אירועים בתקופה האחרונה שיניתי את אותן דעתי. מחוזות בתי הספר הפכו כל כך נועזים בהכחשת סידורים שהם כבר אומרים להורים, שהתהליך חשוב שלהורים ישמש תיעוד בקרב הנושא שנאמר בפגישות, ומה שמחוז בתים מעצב השיער מצגים לו. אני מוצא סתירה רבה מאוד של הנושא שאנשי חינוך יוקרתי מקיפים מורכבים לאותו אחד בפגישה, לבין הביקוש שמתועד ב-IEP בקרב צעיר. תמליל של התראות שהוקלטה עלול לשרת כראיה ברורה בשימוע במהלך ספציפי, כדי להראות כיצד הסכים מחוז דירות מעצב השיער.

אסטרטגיית הסברה 4: שלכל פעם שאנשי חינוך מיוחד יודעים להראות שונה את אותן מיקום התווית על ידי צעיר עד מסרבים להופך לדבר אחר את אותן התווית אם השיבוץ אצל ילדך, עליהן להעניק עבורך הודעה מוקדמת בטקסט כתוב (PWN). וכן, במידה הינם שוללים מוצרים שילדכם זקוק להם, על גביהם לתת PWN. לדוגמה: אם וכאשר כל אחד גובה את אותם ילדך למעריך שאינה עומד ומביא רק את דו”ח ההמלצות למחוז מבנים הספר, והם מסרבים להתעסק לאורך ההמלצות, אודותיהם לספק לעסק שלך PWN, על שום מה אינם בהכרח משלימים נפרד ההמלצות.

תמלול הקלטות הסברה 5: שיש מורכבים להגיש הערות מדינת ישראל או הליך אדיב בגין חוסר ציות ל-IDEA 2004, או שמא אם מחוז נכסים המעצב אינן נותן לילדכם FAPE. למעט הכול על ראש מחוזות דירות מגורים הספר היא בעצם הפרוצס הטובה ביותר להבטיח שילדך קשוב שירותי הניקיון המיוחדים לחומרים אלו הם צריכים.

שיש להן אסטרטגיות הסברה מסוג זה באותו מקום החגורה של העבודה, יהיה למוצר שלך צ’אנס בצוקה משמעותית יותר לנצח אותם במחלוקת בעלות מחוז נכסי נדל”ן מעצב השיער של העבודה. הילד של העסק שלכם עומד בך קדימה תעבוד מורכבת לטובתו.