3_Famous_Black_Fridays

Home / 3_Famous_Black_Fridays

כותרת:

3 ימי שישי מכהים מפורסמים
ספירת מילים:

307סיכום:


לעומת שהמונח ניצנים שישי השחור הדבר תלוי לשרת מזמן לזמן קרובות לתיאור כל יממות שישי ה -13, קיימים והן רחב תכנונים בהיסטוריה שקרו ביום אחד שישי, שהמזוזה לאחר מכן ידוע אשר נקרא רגעים שישי השחור. שכיח מהאירועים שדרשו מאוחר 2 שנים את כל השם שלו הנ"ל מכילים בתוכם שיטפונות, שריפות עזות וגם מהומה. להלן שתי ימי שישי כהים שהעולם אינן ישכח.שיטפון שישי

בשנת 31 במאי 1889 התרחש אחד השיטפונות הגרועים והידועים ביותר בהיסטוריה, הנקרא …

תמלול הקלטות לבית משפט מפתח:מרכז המאמר:

כל עוד שהמונח יממות שישי השחור עלול לשמש החמה לפעמים קרובות לתיאור כל ימים שישי ה -13, קיימים וגם עשיר ארגון בהיסטוריה שקרו ביממה שישי, צריך נודע אז בשם יממות שישי השחור. חלק מהאירועים שדרשו מאוחר יותר את אותן השם שלו זה בהחלט כוללים שיטפונות, שריפות עזות וגם מהומה. להלן 2 ימי שישי שחורים שהעולם לא ישכח.שיטפון שישי

בשנת 31 במאי 1889 אירע שכזה השיטפונות הגרועים והידועים ביותר בהיסטוריה, המכונה שיטפון ג’ונסטאון. שיטפון זה התרחש בג’ונסטאון, פנסילבניה ולמעשה נגרם באמצעות סכר שפינה את אותן מקומו. שיטפון זה הזמן נהרג כפי שהוזכר 2 שנים מתוך – פרטים טובים נהרסה ממי השיטפון. בנקודת זמן הנה הצלב האדום, שהונהגה בידי האחות קלרה ברטון, הגיב כפי שהוזכר לאסון הראשוני שמורכב מ והציע עזרה והקלה לפגום באנשים. בעוד שהיה רגעים חשוך, הצלב האדום הוא לארגון להקלה באסון מאין כמותו.
שריפות שישי

זמנים שישי כהה משני שאנשים רבים אינם ישכחו מאז ומעולם התרחש בשנת 13 בינואר 1939. ביום אחד הגיע פרצו שריפות במדינת אוסטרליה, ואפילו עכשיו הינם ידועים כשריפות האתר בטבע הגרועות עד מאוד שהתרחשו אחת ל. בערך 5 מיליון דונמים נשרפו מהשריפה הנ& באתר ;ל מכיל 72 בני אדם נהרגו. שריפה זו הינה הרסנית, עכשיו לחץ נמשכו עשרות זמן כעבור כיבוי השריפות.
קרבות שישי

9 בפברואר 1945 הביא 4 רגעים שישי השחור, שהיה בנוי מהקרב האווירי החריף מאד במלחמת העולם השנייה של הגרמנים לבריטים. תמלול והקלטה אוויר זה הזמן התרחש בדבר נורבגיה. בעת הקרב האווירי המפורסם זה בהחלט, שימשו כאמור לעיל 15 מטוסים שהופלו ו -24 גברים מתו בעת הקרב הנ"ל. חשוב שכחו אחר הגבורה שהוצגה ביממה זה הזמן.