3_Myths_That_Ruin_Meetings

Home / 3_Myths_That_Ruin_Meetings

כותרת:
3 מיתוסים שהורסים מפגשים

ספירת מילים:
382

סיכום:
מאוד שנה מיתוסים הנ"ל מבזבזים מיליארדי שקלים בכספי הוצאה כספית.


מילות מפתח:
פגישות יעילות, פגישות רעות, פגישות עסקיות, הנחיות, סטיב קיי, מנחה, מנהיגות, מפגש זכוכית מדהימהאירגון המאמר:
מיתוסים שכאלו עלו לתאגידים מיליארדי אירו בבזבוז כספים הוצאה כספית.


מיתוס מס ‘1) מבנה מקלקל את כל הספונטניות.

השתתפתי בעבר באסון בן יומיים שעלה בקלות רבה בנוסף 40,000 $. 22 סוכן בילו אחר השעה הראשונית בחיפוש אחר אלמנט לדיון, ואז בילו אחר 15 השעות הבאות בוויכוח אודות כאבים שלא פתירות. כששאלתי את אותו המתעסק שהתקשר להיפגש, "איפה ארגון היום?" הפתרון הייתה: "לא רציתי להרוס רק את הספונטניות באמצעות הטלת סדר."

מציאות: במידה ספונטניות הייתה נוהג תחום מעולה אם אוניברסלי היינו מייצרים בתים חפים שרטוטים. בוודאות, שום מנהיג עיסקי נבון לא בעל מקצוע חפים תוכנית.

התיקון: הגדר עבודה ואז הכין ארגון ימים. אם אידיאלי, מבנה יום זה יכול שיהיה מאוד ברורה, מושלם וספציפי אני נפרד עלול להכניס וש להובלת הפגישה להשגת השאיפה.

מיתוס מס ‘2: מכיוון שזו הפגישה שלי עלי לערוך את כל הדיבורים.

רגיל מהישיבות מתנהלות דוגמת מבנים משפט מימי הביניים. היו"ר יושב המתארת את כסא מילולי ויש הנבדקים יושבים בדממה נאה. המדבר המשמעותי מצדיק הנה בחשיבה: במידה שאר האנשים בפגישה ידאגו רעיון מומלץ, הם שימשו מספר אחד את הפגישה.

המציאות: באופן כל אחד הבודד שמדבר, העסק שלך מנהל צוות לוגיסטית מורכבת מהמדה. עוד, הבינו מרבית המועמדים מגנים הכול על עצמם בגלל מונולוגים מורחבים בידי שליחת מחשבותיהם לחג. כלומר, אחד שם לב אליך: הנם עסוקים בהקיץ, משרבטים או שמא חולמים.


התיקון: העבר כמויות ענקיות בקרב רעיון על ידי תזכיר או לחילופין דוא"ל. ואז התקשר למיפגש המבוססת המתארת את אטרקציות פועלות באמצעות משתתפים הבודקות או גם מחזקות את הידיעה.

מיתוס מס ‘3: הפגישות העוזרות בחינם.

על אודות כמעט בכל הפגישות לוקחים בכסף רך. בקיצור מדובר בכסף שבעבר הוצא לשכר העסקה. ארבעת, אין כלל נחיצות בבקשת כניסתה. עכשיו מאוד כל נחיצות באישור תקציב. מהו קוראים לי שהמזוזה להפיק זה הזמן להתקשר לפגישה.

המציאות: פגישות ומנות זולות באופן ניכר. הם משתמשים בזמן של כאלו ושכר שבו אנו עובדים הינה החלק העצום עד מאוד בעריכת בניין ציבורי. כשאנשים מחזיקים פגישות לא טובות, הנם מבזבזים את המשאב הראשי במשרד – אחר היום שאנשים משקיעים בפעילות מתוך מטרה לעשות כסף רווח בשביל בית העסק.

התיקון: פגישות רעיון ע"מ לעשות רווח. עם תום כל, מפגש מהווה תנועה עסקית, ואינו פיקניק של העסק.

לפרטים נוספים בדבר פגישות יעילות בכתובת: http://www.squidoo.com/OneGreatMeeting/