ACH_or_Credit_Cards

Home / ACH_or_Credit_Cards

כותרת: ACH אם כרטיסי אשראי
מחבר: וויין אייק
google.com/articles/business_and_finance/article_3166.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:06
קטגוריה: עסק_ ומימון
מאמר:


במרבית החנויות נהנים כרטיסי אשראי ורואים בעמלות התהליך ומחיר אצל באספקת לחברות. למרות זאת באמצעות הטמעת ערכה ל כסף ACH יהיה בידכם לעבור חיסכון דרמטי ולשפר עסקאות.

ACH מתייחס לסליקה האוטומטית ומשמעותו היא בעצם לרוב המרה של כספים באופן אלקטרוניקה לחשבונות צ’קים וחיסכון. דוגמא תהיה צ’ק טלפוני אם שכירת סכומים חוזרים ישירות מחשבון צ’קים.

ההבדל העיקרי של ACH לעיבוד כרטיסי אשראי הנו שעסקה בכרטיס אשראי תופסת את אותם כספי רב הסוחרים מהצרכן ומבטיחה כאמור לעיל עלות. עסקת ACH היא בעצם דרישה להגשת כספים. תעסוקה יתכן ותהיה להידחות מכמה סיבות כשהנפוצה ביותר הוא NSF (כספים אינן מספיקים) או גם בהתפשרות על סגור. הכסף אינן מובטחים.


https://www.bookmarking.co.il/2876/5-%d7%a9%d7%9c%d7%91%d7%99%d7%9d-%d7%a4%d7%a9%d7%95%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%90%d7%a0%d7%a9%d7%99-%d7%9e%d7%a7%d7%a6%d7%95%d7%a2-%d7%a2%d7%a1%d7%95%d7%a7%d7%99%d7%9d-%d7%9c%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%a8/ הערבות הוא המעניקה לחברת כרטיסי האשראי לגבות אחוז מהעסקה על מנת לכסות את אותן הסכנות הכרוכים בדרך זו. ברוב המקרים עסקת נדל"ן תורכב משיעור היוון, 2.5% דוגמת ודמי עסקה, לרוב בתחום בקרב 24 סנט. הסבר הדבר הנו שהרי כל 100 $ מעובד כרוך בסך בקרב 2.85 $ לדמי מתווך.

לעומת זאת שיש להן עסקת ACH. בדרך כלל אין הדרכה היוון בסיסי עמלת עסקה בקרב .בערך שלושים (או פחות). והיה אם העסק שלך מעבד 25,000 $ לחודש על ידי עיבוד ACH יחסוך בערך 7500 $ לשנה. ללא כל ספק התעופפו לך 2 שנים הזמנות כושלות בגלל דחיית עסקות ACH (למשל NSF), איזה מה חיסכון עבודה של העבודה יסוכם בהרבה המתארת את הפסדים כדוגמת אלו. בנוסף תפנה למגוון ענק שנתיים על ידי אנשים. האומדנים משתנים אילו לרבים מהמאמנים אין כלל כרטיסי אשראי או אולי שהם מוגבלים בכרטיסים שלהם. לכן התועלת הם נוסף דמי טרנסקציה מופחתים פי שתי ורכב תשלום הטוב ביותר עבור הקורא של החברה.

קדימה שקול עיבוד ACH עבור אני. זה יחסוך לי כספים ויזכה בלקוחות מתחילים.
ZZZZZZ