Dental_Insurance__A_White_Collar_Robbery_

Home / Dental_Insurance__A_White_Collar_Robbery_


כותרת:

ביטוחים שיניים: שוד צווארון לבן?ספירת מילים:

400סיכום:

ביטוחים שיניים הנו מחבט ניכר – שמי אינן אומר זה על מנת לפגום בך. היא מחבט יקר בעל 32 שיניים (בדרך כלל!) הוא הן לא ברור לשם מה שאחד קורא לזה מחבט? אם כן, אם העסק שלך שובר כבל מהמחבט, צריך לחלוף אחר הכבל הזה; המחבט טקט. והיה אם יומיומי, אם וכאשר מאבדים שיניים (חלילה), האובדן מוגבל. לאתר מה יוקרתי החלקת שיער בשיניים! אני מייחס רק את השיניים לרופא השיניים ומבצע עלות נוסף על כך.ש השגחה המתארת את הביטוח, אחזקה שיניים הנו …

מילות מפתח:

פוליסת ביטוח שיניים, ניתוחי שיניים, טיפולי שיניים, טיפולי שיניים


מרכז המאמר:

ביטוחים שיניים היא בעצם מחבט גדול – אני אינן מציין שוב ושוב אותם במטרה לפגוע בך. היא מחבט יקר כולל בתוכו 32 שיניים (בדרך כלל!) זה לא ברור על מה קוראים לי קורא לתופעה מחבט? אז, והיה אם אתה שובר כבל מהמחבט, צריך לעבור את אותה הכבל הזה; המחבט טקט. במידה תמידי, באופן מאבדים שיניים (חלילה), האובדן מוגבל. כמה יוקרתי ההחלקה בשיניים! העסק שלך מייחס את השיניים לרופא השיניים ומשלם אפילו הוצאה כספית.חפים הקפדה בדבר סוכן הביטוח, טיפול שיניים מהווה הצעה קשה. אני זוכר תקרית בחיינו האמיתיים. בבנק הונהגה תכנית תועלת פיזית במסגרתה הוחזרו עלויות כספיות טיפול למעשה בעבור שיניים לקצינים. התגובה לתוכנית הייתה מיוחדת במינה. תביעות להחזר עלויות כספיות זרמו פנימה. הינה על פי רוב קיבלה תצלומי בידי מחבט.קצין מסוים כמו זה הציע חשבונות להחזר עלויות עפ"י רוב מהמדה ניצנים. זמנים כזו שאלתי את אותם העוזר העוסק, מה הדבר הבעייתי הוא בבריאות השיניים של הקצין הזה? אם לא עמיד שיניים, רפואית? בהסתמך המתארת את הדרישות של מגיש ותיאורי תיאורי מיחושים השיניים, בלבד היא, שבעת הדורות הבאים חתימה יכולים להיות מעדיפים כפסולים מהסתכלות רפואית! הוספתי.זה עובד בעלות כל תוכנית בעלת רמה, המיושמת מהיבט של גרועה. איזה רוב התוכניות היום אינן פוליסות כה מצויינות ומיושמות מההבטים בעלת יותר משמעות ברוב המקרים על ידי סוכני חברת הביטוח.

בקשר לתכנון התוכניות, צוותי החשיבה בכל אגודת חבילת ביטוח יכולים לחולל פלאים. סדר הפרימיום כל כך מוכן, אני רגיל אינם נמצא, 2 יפה הנם מוציאים אחר הכספים מהכיס שלך! בתום כל הינם יודעים לשאת בעול תשלום משכורות שומן למנהלים סביר, את כל חשבונות הת"א השמנים זה או אחר, את אותן הנוחות הממוזגת במשרדים ובתי המגורים, את אותן הלוואות הענק לדיור בשיעורי ריבית זניחים, הבונוסים והתמריצים, 10 מעולה על ידי חגים, בנזין אוויר והרבה יותר הוצאות.תוכנית השיניים החיונית הרגילה מכסה עלויות כספיות זכות בסיסי עלויות כספיות אבחון, עלויות כספיות מניעה וטיפול, נקוי שיניים, שיניים תותבות ואביזרים וניתוחים. עליכם לעשות את אותם תנאי המדיניות באופן מוקפד מכיוון שתמיד קיים תנאים ניכר, אילו מה הסדר התביעות עומד באתיקה החברתית של החברה / ארצנו. תנאי הסעיף מתקיימים עוסקים לרוב לחיסרון המבוטחים.מישהו השווה את אותם ביזנס סוכן הביטוח עם שוד צווארון לבן. הוא בהחלט מסיבותיו התקפות!