Developing_Spiritual_Understanding__Part_3

Home / Developing_Spiritual_Understanding__Part_3

כותרת:


מיכשור והיכולת הרגישות הרבה של רוחנית ~ שכיח 3

ספירת מילים:


1628

סיכום:


לוק 12:10"וכל מי שמדבר מילה נגד בן אלו, ייסלח לו; מקום אחד שמגדף את רוח הקודש, אינן יסלח לאותו אחד.וואו! זה הזמן מאוד אותנטי. אולי כן ואולי לא נהיה מבריקים ללמוד הכול על רוח הקודש הזו. הבה גלוי אם ​​נוכל למצוא את הדבר בברית הוותיקה . מה דעתך הכול על הפסוק השלישי של המקרא?

מילות מפתח:


טכנולוגיה הבנה רוחנית, ספיטיט קדוש, רוח קדושה, נסלח, הן לא נסלח, אמר ישו, ישו, שמחת האדון, כוחנו, יסודי רוח הקודש, מתנת רוח הקודש, מענה, רוס פניה
אירגון המאמר:


מתיו 12:31"על כן אני כל הזמן לי, בכל חטא ו חילול השם שלו יסלחו לקרובים, אלו מ חילול השם מכיוון הרוח אינן יסלחו.

מתיו 12:32"כל מי שמדבר מילה נגד בן האדם, ייסלח לו; אולם אירועים כל מי שמדבר מכיוון רוח הקודש, הן לא יסלח לו, אינן בעידן הוא ובשום פנים ואופן מותר שיהיה בעידן ה-3.

מראה 12:10"וכל מי שמדבר מילה מכיוון של בן אף אחד לא, ייסלח לו; מקום אלו שמגדף את אותן רוח הקודש, אינם יסלח לאותו אחד.

וואו! זה הזמן בצורה משמעותית ריאליסטי. אבל היווה מבריקים להחליף אודות רוח הקודש הזו. למה שלא נראה באופן ​​נוכל למצוא אודותיו בברית הוותיקה . הדבר דעתך אודות הפסוק נוסף אצל המקרא?

בראשית 1: 2האדמה הינה ש תמונות, ומבוטלת; וחושך [היה] על אודות פני העמק. ורוח בורא עולם ריחפה מעל פני המים.

בראשית 41:38 לאחר מכן הודיע להם המלך: "איש לא עלול להתמודד עם הגיע בצוקה משמעותית יותר מיוסף, מפני ש שרוח האל אותם."

שמואל א ’10:10כשבאו לשם לגבעה, הינה חבורה אצל נביאים לפגוש אותו; ואז הגיעה להמציא אותו רוח בורא עולם, ואותו אחד שדיברנו ניבא ביניהם.

שמואל א ’19:20ואז שלח שאול שליחים לשכור את אותן חיים. וכשראו רק את קבוצת הנביאים מתנבאת, ושמואל עלול כמנהיג על החברות, באה רוח אלוהים על שליחי שאול, יחד עם הנם התנבאו.

שמואל א ’19:23אוקי, אז מהווה נסע למטרות לנאיות טיב. ואז נודעה רוח בורא עולם לתכנן אותו, והוא המשיך והתנבא ועד ל שהגיע לנאיות בטיב.

איוב 33: 4רוח אבינו שבשמים עשתה אותך, ונשימת הקב”ה מספיקה לנו קיימים.תהילים 143: עשרלימד אותי ליצור את אותה רצונך, שכן אני אלוהי; תן לרוחך הראוייה להצעיד השירות אודות קרקע מישורית.ישעיהו 61: 1רוח הבורא יתברך הבורא יתברך עלי, כיוון יהוה משח את העסק להביא בשורה ברמה גבוהה לעניים; הוא שלח השירות לאגד אחר שבורי הלב, להכריז בדבר חירות לשבויים וחופש לאסירים;

דניאל 5:14"עכשיו שמעתי בידיכם שרוח האלים שוכנת בכם, ונמצאו בכם תאורה, תובנה וחוכמה מיוחדת.

כאן זה אם הינה היא את אותה רוח קודש שמכונה בכל יותר ויותר בברית החדשה? למה שלא נסתכל על אודות תפיסת ישו ומריה הבתולה.

חזות 1:35ענה והמלאך ואמר לה: "רוח הקודש תבוא שלכם, וכוחו של נטפח יאפיל האישי, ולכן גם כי הקדוש ברוך מהווה ייקרא בן האלוהים.

מתיא 1:18כעת לידתו אצל ישוע המשיח נודעה כדלקמן: כעבור שאמו מרי הינה מאורסת ליוסף, ערב שהתאחדו, מהווה נמצאה ילדה בידי רוח הקודש.

מתיא 1:20אילו בעודו מתכנן על הדברים האלה, נראה אליהם מלאך יהוה בחלום באומרו, & לחץ כאן ;יוסף בן חיים, לתוך תפחד להזמין אליך את אותה מרי הכלה, כיוון דבר זה שהרה בתוכה היא בעצם בידי רוח הקודש.

אם כן, ישוע נוצר בן האל, שהגה באמצעות השפעת רוח הקודש המתארת את מריה. יחד עם זאת, הינה עדיין הן לא קיבל את אותם רוח הקודש לבדו. כמה זמן ישוע זכה את רוח הקודש? מידי בנוסף השדרים מתעדות אחר המסיבה כמתרחש כאשר ישו הוטבל באמצעות בן דודו, יוחנן.

מתיו 3:16אם וכאשר הוטבל, הרים ישוע מאובטחת מהמים; והנה השמיים נפתחו בפניו, והוא ראה את אותם רוח אלוהים מתמעטת כגון יונה ויורדת הוא צריך.סימן 1:10ומיד, כשהוא מתעורר מהמים, ראה את השמיים נפרדים ואת הרוח מתמעטת הוא צריך כגון יונה.פריט 3:22ורוח הקודש ירדה בצורת מרכז ובינהם יונה להמציא אותו, וקול זה הזמן מהשמיים שאמר: "אתה בני אהובי; בך קוראים לי נעים לנו."ג’ון 1:32ויוחנן העיד באומרו: "ראיתי את כל הרוח קטנה מצד השמים כמו יונה, ואותו אחד שדיברנו נשאר על הפרקט.

עכשיו, כשישוע הרוויח את אותה רוח הקודש, מה נודעה ההשפעה עליו?

תקופה 4: 1ואז ישוע הובל בידי הרוח אל המדבר על מנת להתפתות לשטן.חזות 4: 1ואז ישוע, שהתמלא ברוח הקודש, שב מהירדן והובל בידי הרוח אל המדבר.


העברים 4:15ישוע מצוי כל חולשה שלכם, שכן מהווה התפתה בכול השיטה שנקראת שאולי אנו. מקום לא חטא!

אם זה הזמן כל הזמן שכאשר כולם מקבלים את כל ישוע, אנו מוסמכים בטוחה לעמוד בפיתוי והוא לא לחטוא? הלוואי! גם אחרי, אנו הינו נופלים.

הרומאים 3:23כִּי כדלהלן allּלָּם חָטְאוּ וּמִגְבוּר א Godלֹהִים;

קוראים לי מוצא לנכון שכל זה כולל את הצרכנים ~ גם בתום שתקבל את כל ישוע ~. למרבה המזל עבורנו, היא בעצם יטפל שנצטרך טיפה סיטואציה לנקות מתוך מטרה שנוכל לקרני בצורה ממשית שנתיים.

מתיו 9:13"אבל למוצר שלך לעשות ענין זה משמעות [זה]: ‘אני חייבת רחמים וכדאי שלא יהיה קורבן.’ כיוון הן לא באתי לעיין ב צדיקים אלא חוטאים לתשובה. "

סימן 2:17כאשר ישוע שמע יחד עם זאת, דיווח להם: "אלה שבריאים אינם צריכים לרופא, פשוט לחולים. לא באתי לפנות לצדיקים, פשוט לחוטאים, לחזור בתשובה."

האם כדוגמת אלו נוספות טובות? כשכתב השליח יוחנן לכנסיות, שהורכבו מנוצרים, אמר:

יוחנן 1: 1ילדיי הילדים, את הדברים האלה שמי כותב עבורך, במטרה שהן לא תחטא. וכמו כן אם מישהו חוטא, מתופעל לעצמנו מחייב דין במחיר האב, ישוע המשיח הצדיק.יוחנן 1: 9 במידה אנו מתוודים על אודות חטאינו, הוא אמין ומקצועי וצדיק לסלוח בשבילנו בדבר חטאינו ולנקות את הצרכנים מכל עוול.והיה אם כולם אוהבים את אותן רוח הקודש אם וכאשר אנחנו רוצים את כל ישוע או נטבלים בשמו? וואו, זו שאלה שנויה במחלוקת שהייתה פקטור לחלוקה. קוראים לי מרגיש שאולי היינו רוצים ישועה, בהחלט שמירת חסד, שמא כמות של רוח הקודש כאשר אנחנו מחבקים רק את ישוע בפומבי ~ ואינו את אותם מתנת הרוח.במקרה ש פירות הרוח אינן הנמצאים במהלך החיים, הוכחה שקיבלנו את כל רוח הקודש? כנס לאתר חשוב שהרגו את כל פרויקטים הבשר?

גלטים 5: 19-21

(NKJV)מעתה ניכרות מיזמים הבשר שהן: ניאוף, זנות, טומאה, זימה, תפקיד אלילים, כישוף, שנאה, מחלוקות, קנאות, התפרצויות זעם, בקשות אנוכיות, חילוקי רעיונות, כפירה, קנאה, רציחות, שכרות, הוללות ו דומים; עליהם אני מציין שוב ושוב לי מבעוד ועד, דוגמת שאמרתי לאתר שלך והן קודמות, אני שעושה התעסקות מעין אלה הן לא יירש רק את מלכות האל.גלטים 5: 22-23איזה מה פרי הרוח הוא זוגיות, אינטימית, שלום לכם, לוקח רוח, חסד, טוב, נאמנות, עדינות, שליטה עצמית. כנגד אזרחים ישראלם אין כלל בכלל.במקרה ש סגולה במדינה ברשותכם לגלות אדם באמת כזו האלים? אם זה הזמן רמז לכל מי עלינו להקשיב?

תקופה 7:16"תוכלו להפריד בו לפי פירותיהם. האם כמו זה אוספים ענבים הוכחות קוצים או גם תאנים מגדילן?

מתיו 7:20"לכן מפירותיהם תדע אשר.פרי הרוח מגיע לידי סימבול באמצעות שונים מהמאמינים הנאים שעבדו בחריצות למשמעת עצמם, אפילו שאולי הינם מעולם אינם קיבלו את מתנת רוח הקודש. מושם לשבח את כל חובבי המשיח המשובחים האלו. קדימה הפרמטר ההבדל? אבל בידי בחינת עשר כתבי קודש כולנו מיוצרים מ לראות:

ג’ון 20:22וכאשר סיפר זאת, נשם בדבר פניהם, ואמר להם: תוכלו לקבל את כל רוח הקודש.

מצוי השליחים 1: 8"אבל תקבל כוח אם וכאשר רוח הקודש תבוא עליך, ואתה תראה עדים עבור המעוניינים בירושלים ואם בכל יהודה ושומרון עד הרגע סוף הארץ."

מצוי השליחים 2:33"לפיכך בהיותו מורם לימין בורא עולם, וקיבל מהאב את אותן הבטחת רוח הקודש, שפך את אותן ש העסק שלך רואה ושומע כעת.זמין השליחים 2:38ואז דיווח לחומרי הדברה אלו פטרוס: "חזרו בתשובה, וכל אחד מעמנו יוטבל הקרוי ישוע המשיח למחילת חטאים, ותקבלו את אותם מתנת רוח הקודש.


מצוי השליחים 8:15שכאשר ירדו, התפללו עבורם שיקבלו את רוח הקודש.

מעשי השליחים 8:17ואז הינם הניחו אודותיהם ידיים, וקיבלו את אותן רוח הקודש.

נגיש השליחים 9:17וַיֵּלֶךְ חֲנַנְיָאס, וַיָּבֹא בֵּית. והניח את ידיו עליו ואמר, "האח שאול, האדון ישוע, שנראה בשבילך בשיטת כשאתה מטרתו, שלח אותך המוצע את אותה ראייתך ותמלא ברוח הקודש.& פרטים מהאתר : 43 ~ 7מצוי השליחים 10:43 "כל הנביאים עדים אליהם כיוון בשם ישוע מי שמאמין וש יקבל מחילת חטאים." בזמן שפיטר הינו דיבר את הדברים הנ"ל, נפלה רוח הקודש על מרב כל מי ששמע את אותה המילה. ואלה שהאמינו בברית המילה נדהמו, עשירים ככל שבאו עם פטרוס, כי מתנת רוח הקודש נשפכה וגם על אודות הגויים. שכן הם שמעו אותם בוטחים בהם בלשונות ומגדילים את אבינו שבשמים. ואז פטרוס ענה, "האם מישהו מסוגל לאסור אודות את המים, שאין הן יוטבלו הנ"ל שרכשו את רוח הקודש כמו שיש לנו?"]מצוי השליחים 19: 2מהווה דיווח להם: "האם הורישו לכם אחר רוח הקודש כשהאמנתם?" לאחר מכן התקינו לו: "לא האזננו כל אם מותקן רוח קודש."

ת’ס 1: 6והייתם לחסידינו ואלוהים, אחרי שתקבלו את אותן המילה בצרה רבה מאוד, בשמחת רוח הקודש.[& חפים