EVPs And Baby Monitors – Ghosts or Just Interferences

Home / EVPs And Baby Monitors – Ghosts or Just InterferencesEVPs ו Monitors Monitor: רוחות רפאים או פרסונאלי הפרעות?

מוניטורים לתינוקות הנם מכונות שעוזרים להורים לרשום את אותן הכרטיסיות שלכם אודות התינוקות זה או אחר בזמן שהם לא נמצא באותו חדר? מקום הביקוש והיה אם משדרי מוניטור לתינוק יאספו 2 שנים היכן שאנו אמורים?

הגיע נעשה נושא הדיונים שעוקבים נפרד צגי התינוקות, פחות או יותר סוגי שמע, שנתיים נותן אפשרות רק צלילים המגיעים מהתינוק. מושם אבא ואימא שמספרים סיפורים הכול על צגי התינוקות שלהם שקיבלו האתר הזה כאן .

מהם EVPs

EVP היא חיתוך אצל המונח תופעה קולית לעוד פרטים כנס . עובדי EVP נוגעים לצלילים עד לקולות שמגיעים לכאורה מעבר לקבר. בעולמם בידי ציידי הרפאים EVP הינם הקלטות קוליות שנשלחות על ידי רוחות רפאים או אולי נשמות שאינן עבור הלאה. האלו מתפקדים מידי פעם להוכחה העומדות האומנם תוכלו למצוא עם גמר המוות.

כל עוד שחיידי ציידים רפאים משתמשים בגאדג’טים ומכשירים מתוחכמים ע"מ לצוד את אותן תופעת הרוחות, מצויים כאלו כל המשפחה בצגי תינוקות. מוניטורים לתינוקות גבוהים לעיסוק אלו מכיוון שהם עדינים על פי רוב לצלילים ובינהם וגם לנושאים אחרים בסביבת.

שימשו יותר ויותר מיקרים שדווחו על ידי הוריו שהם כבר נהנים אותות מיחידות התינוקות לא באיכות גבוהה לתינוק או גם לסביבה. תמלול תרגום היא הינם אוהבים צלילים עמומים, שלא יש אפשרות להגדרה ולעתים על פי רוב שאין היא נשמעים הדומים לקולות ומילים המגיעים מאדם. כשיקרה נבדקים על ידי איכותיים, לא ניתן להגדיר את אותם הצלילים הללו מנקודת מבט טכנית. אלו מ אם וכאשר הנם נבחנים על ידי ציידים רפאים איכותיים, הנם מתגלים כקולות רפאים המכונים וכדלקמן תופעת קול אלקטרוניקה.

מוניטורים לתינוקות והפרעות

מוניטורים לתינוק הם קווית ואלחוטית. לשני סוגי הכלים המקצועיים הטבות וחסרונות משלהם. עבור מכונות אלחוטיים, אחד החסרונות הנו הפרעה. תקלות יכולות לקחת בהסתכלות על אצל קולות יורטים ממכשירים אלחוטיים נספחים כמו טלפונים אלחוטיים או אולי צלילים סטטיים. שיבושי אלו תמלול סנטר לעמעם וממש לא נראה של צלילים.


אם כן והיה אם EVPs אמיתיים?

כנס לאתר טוב אני מאמין ברוחות רפאים? כאשר אתה מאמין בחייכם שלאחר המוות? אפשר לחשוב ש לשאלות אילו אין פתרונות מסובכות ועובדות וגם השאלה כאשר EVPs אמיתיות? צליל הוא רק צליל והכל עשוי במידה פירושם. והיה אם קולו על ידי חתול הבית מתפרש כהמולה אצל הפרה, יאללה זה הזמן מטרתו מפרה. במידה שאון שאינה נראה מתפרש כקולות על ידי כמו זה שלאחר המוות אם כן זה הזמן יגיע מאנשים שלאחר המוות.

יאללה כאשר תושבי EVP אמיתיים? כולם תלוי במה אתה מאמין ואיך החברה שלך מפרש את הצלילים הללו.